Proseke Oy - Laatujärjestelmien asiantuntija
Kuva tuuliturbiineista

Palveluihimme kuuluu:

 • Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien rakentaminen ja ylläpito
 • SFN-EN 1090 mukaiset kantavien teräsrakenteiden laadunhallintajärjestelmät (FPC)
 • Ydinvoimateollisuuden alihankintadokumentointi
 • Off-shore teollisuuden alihankkijoiden luokituslaitosdokumentointi
 • Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön tehtävät
 • Tuotannon- ja valmistusmenetelmien kehityspalvelut
 • Tuotekehitys- ja suunnittelupalvelut sekä koulutus- ja konsultointipalvelut

Esimerkkejä em. tehtävistä:

 • Sertifiointi- ja seuranta-auditoinnit
 • Sisäiset auditoinnit
 • Johdon katselmukset
 • Lakirekisterien ylläpito
 • Laatukoulutukset
 • Kemikaaliluetteloinnit
 • Toimittaja-arvioinnit
 • Asiakastutkimukset
 • Reklamaatiokäsittelyt ja -yhteenvedot
 • Ympäristöarvioinnit
 • Prosessikuvaukset ja prosessien kehittäminen
 • Työsuojelutoimikunnan kokoukset
 • Työympäristön ja turvallisuuden kehittämistoimet
 • Elmeri -arvioinnit
 • JDS- työtyytyväisyystutkimukset
 • Riskien arvioinnit
 • Tapaturma- ja muut tilastoinnit
 • ASA- ilmoitukset
 • Nostureiden ja nostoapuvälineiden tarkastukset
 • Pelastussuunnitelmat, niiden ylläpito ja palotarkastukset
 • Ympäristölupien haku
 • Ympäristöluvan mukaiset raportoinnit
 • Toimintaa seuraavien mittaristojen rakentaminen, ylläpito ja analysointi
 • Tuotesuunnittelu ja -kehitys
 • Tuoteturvallisuuden kehittäminen
 • Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden määritysprosessit
 • Tuotannon kehittäminen
 • Valistusmenetelmien kehittäminen
 • Akreditoinnin hakuprosessit
 • Laatusuunnitelmat (Quality plan)
 • Manufactoring record book -tuotedokumentoinnit (MRB)

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme, ota yhteyttä!

© Proseke Oy
Verkkosivut Grafika Design