Proseke Oy - Laatujärjestelmien asiantuntija
Kuva tuuliturbiineista

Laadunhallinta kannattaa

Laadukkaat tuotteet ja palvelut, ympäristönäkökohtien huomioiminen sekä turvallinen ja terveellinen työympäristö ovat laadunhallinnan olennaisia tavoitteita.  Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmillä panostetaan organisaation hyvään laadunhallintaan ja tehokkuuteen.

Hyvällä laadunhallinnalla on suotuisia vaikutuksia niin asiakastyytyväisyyteen ja imagoon kuin kustannusten minimoimiseen. Esim. työympäristön kehittämistoimenpiteillä on kustannuksia säästävä vaikutus sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähenemisenä ja henkilöstön työmotivaation paranemisella viihtyvyyden lisääntyessä.

Palvelemme - että sinä voisit
keskittyä ydinosaamiseesi!

Proseke Oy on laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien asiantuntija. Tarjoamme laatupäällikön ja työsuojelupäällikön palveluja sekä näihin toimintoihin liittyviä mittaus-, seuranta-, kehittämis-, tarkastus-, suunnittelu- ja koulutuspalveluja. Vahvuutenamme on yli 20 vuoden työuran ja koulutusten myötä kehittynyt vankka ammatillinen osaaminen. Toimipisteemme sijaitsee Karstulassa, luoteisessa Keski-Suomessa. Asiakkaamme ovat pääasiassa metallialan yrityksiä, joiden toimintaympäristöön ja tuotteisiin olemme hyvin perehtyneitä. Mutta myös muiden toimialojen yritykset ovat tervetulleita asiakkaaksi!

Tutustu tästä tarkemmin palveluihimme »

© Proseke Oy
Verkkosivut Grafika Design